Upis u prvi razred

Informacija za roditelje u vezi sa eZakazivanjem termina za upis i testiranje deteta u OŠ

I ove godine roditelji / drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije mogu elektronskim putem da zakažu na Portalu eUprava termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu pokretanjem usluge eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ.

Potrebno je da:
– Budete registrovan korisnik, odnosno imate kreiran nalog na državnom portalu za elektronsku identifikacijue ID.gov.rs
– Pokrenete uslugu na Portalu eUprava (Usluge → Obrazovanje → eZakazivanje termina u OŠ)
– Zakažete termin u školi kojoj Vaše dete teritorijalno pripada

Napomena 1: Termin možete da otkažete 24 časa ranije. Ukoliko ne otkažete termin i ne dođete u zakazanom terminu u školu, sistem Vam neće dozvoliti da narednih 14 dana rezervišete novi termin za upis i testiranje deteta u osnovnu školu elektronskim putem. U tom slučaju, roditelji će morati direktno da se obrate školi i zakažu novi termin.

Napomena 2: Ukoliko imate dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa zakazivanjem termina, obratite se kontakt centru na 011/73-505-57. Telefonska podrška dostupna je od 22. marta 2021. godine i tokom trajanja upisa u osnovne škole svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Poštovani roditelji budućih prvaka,
Prema uputstvu koje su škole dobile od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od 8. 03.2021. godine, a u vezi sa upisom u prvi razred, obaveštavamo vas da će i ove školske godine roditeljima biti dostupna usluga eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u OŠ, od 22. marta do 28. maja 2021. godine. Škola će ponuditi termine za upis i testiranje dece od 1. aprila do 31. maja 2021. godine, vodeći računa o broju dece u školi i merama bezbednosti. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbedilo je podršku roditeljima u vezi sa eZakazivanjem termina za upis u osnovnu školu.

Ukoliko roditelj ima problem prilikom zakazivanja i upisa ili ne želi da zakaže termin elektronskim putem, može pozvati školu, a ovlašćeno lice u školi će zakazati u ime roditelja termin za testiranje deteta kroz aplikaciju. Roditelji se mogu za pomoć obratiti školi na telefone:000000000, u periodu od 10 do 15 časova radnim danima.

Upis učenika u prvi razred osnovne škole, u skladu sa zakazanim terminima obavljaće se u periodu od 1. aprila do 31. maja 2021. godine. Istog dana će psiholog ili pedagog škole vršiti testiranje učenika.

Roditelji prilikom upisa ne podnose nijedan dokument u papirnom obliku – podaci iz matičnih knjiga rođenih, evidencije prebivališta i zdravstvenog informacionog sistema pribavljaju se po službenoj dužnosti, elektronskim putem. Izuzetno je, ako je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara, biće potrebno da roditelj donese potvrdu o spremnosti za polazak u školu. Takođe, škole će po službenoj dužnosti pribaviti potvrde o obavljenom obaveznom predškolskom programu.

Upis u prvi razred je u školskoj 2021/2022. godini obavezan za svu decu rođenu od

  1. marta 2014. do 28.februara 2015. godine.
    Izuzetno, detetu se može odložiti upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa zakonom. Dete koje će do 1. septembra 2021. godine imati šest do šest godina i šest meseci upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Dokumenta za upis u osnovnu školu:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uverenje o pohađanju predškolskog programa
– Dokaz o lekarskom pregledu deteta
– Dokaz o prebivalištu roditelja

Roditeljima ili drugim zakonskim zastupnicima dece koja se upisuju u prvi razred omogućeno je da ličnim odlaskom u školu ili elektronskim putem putem Portala eUprava definišu datum upisa i testiranja deteta.
Zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpis roditelji neće morati da donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem. Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (Izvod iz matične knjige rođenih, evidencija prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis.
Škola će obavestiti roditelje putem sajta od kada će navedena usluga biti dostupna.
Nakon upisa deteta u školu, istog dana, psiholog ili pedagog škole vršiće ispitivanje deteta za polazak u školu.
Roditelji upisuju decu u školu koja se nalazi na teritoriji prebivališta deteta/roditelja. Škola je dužna da obavesti roditelje, odnosno drugog zakonskog zastupnika, o odluci po njihovoj molbi za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.
Ispitivanje spremnosti za polazak u školu vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta.
Sadržaj dokumentacije o zdravstvenom pregledu dece uređeno je propisima koji su u nadležnosti Ministarstva zdravlja.
Sistematski pregled je obavezan za svako dete koje se upisuje u prvi razred. On se obavlja kod pedijatra, koji na osnovu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta, i na osnov