Dokumenta

Statut škole

Pravilnik o merama , načinu i postupku zastite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola

Školski razvojni plan

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika

Pravila ponašanja u školi

Dokumentacija za osiguranje učenika